Monday, August 23, 2010

സുസ്മേഷ് ചന്ത്രോത്തിനോട്

പ്രിയ സുസ്മേഷ് ചന്ത്രോത്ത്,
ആനുകാലികങ്ങളിൽ താല്പര്യപൂർവ്വം ഞാൻ വായിച്ചിരുന്ന താങ്കളെ, ബ്ലോഗിലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് സന്തോഷം നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ഈ പോസ്റ്റുമായി നേരിട്ടു ബന്ധമില്ലാ‍ത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ.

ബ്ലോഗിനെ പ്രിന്റ് മീഡിയയിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന സവിശേഷതകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന്, ‘കമന്റുകൾ‘ ആണല്ലോ.. ബ്ലോഗ് , പ്രിന്റ് മീഡിയ പോലെ ‘വൺ വേ’ അല്ല ! എഴുത്തുകാരൻ, വായനക്കാരൻ -- എന്ന പരമ്പരാഗത സങ്കല്പങ്ങളുടെ പൊളിച്ചെഴുത്ത് തീർച്ചയായും ബ്ലോഗിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്ലോഗിലെ കമന്റുകൾ താരാരാധനയുടെ അന്ധമായ വെറും പതഞ്ഞുയരലുകളല്ല. കമന്റുകാരനിലേക്കും ചെല്ലാനും അയാളെ വായിച്ചറിയാനുമുള്ള ഒരു ‘പാലം’ കൂടിയാണ്. താങ്കളുടെ ബ്ലോഗുകളിൽ കമന്റുന്നവരുടെയും ഒരു വായനക്കാരനാണു ഞാൻ. അവരുടെ ബ്ലോഗുകളിലൊന്നും താങ്കളുടെ വായനാസ്പർശം എനിക്കു കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. താങ്കളെപ്പോലെ പരിണതപ്രജ്ഞനായ ഒരാളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം അവർക്കെത്രമാത്രം പ്രചോദനകരമായിരിക്കുമെന്നോ.

മറ്റൊരു കാര്യം : ആനുകാലികങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രചനകളാണ് താങ്കളുടെ ബ്ലോഗിൽ വായിക്കാൻ ലഭിക്കുന്നത്. ബ്ലോഗിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നടപടിയായാണ് എനിക്കത് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പ്രിന്റ് മീഡിയയിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ കോപ്പി സൂക്ഷിക്കാനുള്ളയിടം മാത്രമല്ല ബ്ലോഗ്. മലയാളത്തിലെ ആനുകാലികങ്ങളും വായിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ, താങ്കളുടെ വേറേ രചനകൾക്കായാണ് താങ്കളുടെ ബ്ലോഗിലെത്തുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന നിരാശയുടെ ആഴം താങ്കൾക്കൂഹിക്കാനാവുമോ ആവോ! ദയവായി ബ്ലോഗിനെ വ്യത്യസ്തമായ മീഡിയമായി കണ്ട്, പോസ്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ബ്ലോഗ് രംഗത്തെ താങ്കളുടെ സംഭാവനകൾ ആനുകാലികങ്ങളുടെ പകർത്തിയെഴുത്ത് മാത്രമായി ചുരുങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കട്ടെ.

Wednesday, August 18, 2010

‘നായരോ’ട്

അമ്മേടെ നായർ ക്ക് എഴുതിയ പ്രതികരണം.


സഗാവേ,


വായിച്ചു; സസിയെക്കുറിച്ചല്ല, താങ്കളുടെ വ്യാജനെപ്പറ്റി.

പറഞ്ഞോട്ടേ ? താങ്കൾക്ക് അയാളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കാര്യമായ അവകാശമുണ്ടോ? താങ്കളും അയാളും അനോണികൾ. സൌകര്യമുള്ള പേരു സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇരുവരും. പ്രതിഭകളുടെ ചിന്തകളിൽ സമാനത കണ്ടാൽ കുറ്റപ്പെടുത്തരുതെന്നല്ലേ പണ്ഡിതമതം?

ഇനി, ‘അമ്മേടെ നായർ’ എന്ന പേര് ഒന്നൂടെ നോക്കട്ടെ. ‘അച്ഛൻ’ എന്ന അർത്ഥം അതിനുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇല്ല. ഏതു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയുടെ സൃഷ്ടിയാണാ പദം? മരുമക്കത്തായ സംബന്ധവ്യവസ്ഥിതിയിൽ, നായർ സ്ത്രീയ്ക്ക് പല സംബന്ധങ്ങളുണ്ടാവും. രാത്രി വന്നു രാവിലെ മടങ്ങുന്ന സീസണൽ ബന്ധങ്ങൾ. ഓരോന്നിലും പിള്ളാരും കാണും. അമ്മയുടെ പുതിയ സംബന്ധക്കാരൻ, പഴയ സംബന്ധത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് ‘അമ്മേടെ നായർ’ ആണ്.അത് ജാരനോ ചാരനോ എന്തോ ആയാലെന്താ?

താങ്കൾ എന്തിനു ഈ പേരിട്ടു. ഇന്നത്തെത്തലമുറയ്ക്ക് ഒട്ടും അഭിലഷണീയമല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈ പേര്? അതെന്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ! പക്ഷേ, ‘അമ്മേടെ നായർ’ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു ‘പിതൃശൂന്യാവസ്ഥ’യുണ്ട്. തനിമലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ‘തന്തയില്ലായ്മ’. കാരണം, നോ ഒഫീഷ്യൽ തന്ത! ഒറിജിനൽ കക്ഷി നിലവിലില്ല; ഉള്ളവർ പെർമെനന്റും അല്ല. അതൊരു നിസ്സഹായത ആയിരിക്കും. ഉള്ളിൽ ആത്മനിന്ദയുടെയും പ്രതിഷേധത്തിന്റെയും കതിനകൾ പൊട്ടുന്ന അവസ്ഥ.

വ്യാജപ്പേരിൽ പ്രൊഫൈലുണ്ടാക്കിയ ആൾക്ക് താങ്കൾ ചാർത്തിക്കൊടുക്കുന്ന ശകാരങ്ങൾ താങ്കൾക്കും ബാധകമാണു സുഹൃത്തേ. താങ്കളുടെ ബ്ലോഗു വായിക്കുന്ന 14893-)മത്തെയാളാണു ഞാൻ. ഏപ്രിൽ 10 ലെ പോസ്റ്റു മാത്രമേ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിലും. ‘നായരെ’ന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരാളല്ല താങ്കൾ. വരുത്തിക്കൂട്ടുന്ന ഒരു ‘നായരത്വം’ എഴുത്തിലുണ്ട്. ഉള്ളിൽ നുരയ്ക്കുന്നവയുടെ വേഷപ്രച്ഛന്ന പ്രതിഫലനങ്ങൾ.

രൂപപ്പെടുംകാലത്തിലെ അവഗണനകളുടെയും അവമതികളുടെയും അപമാനനങ്ങളുടെയും ചതവുകേടുകൾ ആത്മാവിൽ നിന്നു നീക്കം ചെയ്യുക ക്ഷിപ്രസാധ്യമല്ല. സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും.നന്ദി!

സ്വാഗതം !